Đại hội Chi bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2025

30/08/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, sáng ngày 30/8/2022, Chi bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự Đại hội có đại diện Chi bộ các phòng, đơn vị thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng toàn thể các Đảng viên Chi bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội.
Đồng chí Đào Thị Anh Điệp – Bí thư Chi bộ, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội đã trình bày báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu bật những kết quả đã đạt được của Chi bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội trong nhiệm kỳ vừa qua trong việc tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Tham mưu thực hiện các hoạt động liên quan đến thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Môi trường của Thành phố; Xây dựng đề án bảo vệ và đánh giá tác động môi trường; Kiểm soát ô nhiễm chất thải, nước thải; Quản lý, vận hành hệ thống trung tâm quản lý, xử lý dữ liệu Quan trắc môi trường; Thực hiện hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường…          
Đại hội cũng đã kiểm điểm, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch của cấp ủy nhiệm kỳ trước đã đề ra, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chi ủy Chi bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội gồm: Đồng chí Đào Thị Anh Điệp – Quyền Chi cục trưởng làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Ngô Thái Nam - Phó Chi cục trưởng làm Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Đỗ Thị Châu – Phó Chi cục trưởng – Chi uỷ viên . 100% đảng viên Chi bộ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Hi vọng với đội ngũ là các Đảng viên có năng lực, trình độ chuyên môn, Chi bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới./.