Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất nhằm tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong công tác chuyên môn

17/08/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Chiều ngày 17/8, Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có buổi làm việc với Lãnh đạo trung tâm Phát triển Quỹ đất Hà Nội về tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong công tác chuyên môn của Trung tâm. Đồng chí Bùi Duy Cường – Thành uỷ viên, Giám đốc Sở chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí Phó giám đốc Sở, đại diện Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở có liên quan cùng tham dự.
Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội cho biết, trong 07 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã phối hợp với các phòng ban quận huyện, phường, xã thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với các hộ dân tại các dự án theo đúng quy định, ban hành các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án BT,HT,TĐC với diện tích 0,7 ha cho 06 hộ gia đình cá nhân. Trung tâm Phát triển quỹ đất đang tiếp tục phối hợp với UBND cấp xã, Hội đồng BT, HT,TĐC cấp huyện đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ, phê duyệt phương án, giải quyết tồn tại vướng mắc để tổ chức chi trả theo quy định.                                    Đồng chí Bùi Duy Cường - Thành uỷ viên, Giám đốc Sở TN&MT HN chủ trì buổi làm việc
Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đối với 09 dự án xây dựng để đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm hoàn thiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất, giá khởi điểm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quý IV/2022 để đảm bảo đủ điều khiện để tổ chức các phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 dự án nêu trên. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2023.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Duy Cường – Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội đề nghị thời gian tới, trung tâm Phát triển quỹ đất cần cố gắng, phát huy hơn nữa trong công tác chuyên môn, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức đảm bảo phù hợp, đúng vị trí việc làm. Có kế hoạch cân đối các nguồn để đảm bảo chi trả lương cho cán bộ. Về công tác phối hợp giữa các Phòng, đơn vị của Sở với Trung tâm Phát triển quỹ đất, đồng chí Giám đốc Sở đề nghị các Phòng, đơn vị thuộc Sở tạo điều kiện, hướng dẫn, giúp đỡ trung tâm trong công tác chuyên môn, hỗ trợ trung tâm để vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao./.