Đại hội Chi bộ phòng Đo đạc bản đồ và viễn thám nhiệm kỳ 2022 - 2025

17/08/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, sáng ngày 16/08/2022, Chi bộ phòng Đo đạc bản đồ và viễn thám đã long trọng tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự đại hội có đại diện Đảng uỷ khối các quan Thành phố; đồng chí Nguyễn Minh Mười – Đảng uỷ viên, Phó giám đốc Sở, các đồng chí Đảng viên Chi bộ phòng Đo Đạc Bản Đồ và Viễn Thám cùng đại diện Chi bộ các phòng, đơn vị thuộc Sở.
                                         Phó giám đốc Sở TNMT HN Nguyễn Minh Mười tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đồng chí Nguyễn Tân Cương - Trưởng phòng Đo đạc bản đồ và viễn thám đã trình bày báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu bật những kết quả đã đạt được của Chi bộ phòng Đo đạc bản đồ và viễn thám nhiệm kỳ vừa qua trong việc tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước; Tham mưu thực hiện công tác quản Nhà nước về Đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố.
Đại hội cũng đã kiểm điểm, đánh giá những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch của cấp ủy nhiệm kỳ trước đã đề ra, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2025.                                      
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Tân Cương – Truởng phòng Đo đạc bản đồ và viễn thám làm Bí thư Chi bộ. 100% đảng viên Chi bộ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025./