Thông báo danh sách chủ đầu tư đã thế chấp bằng quyền sử dụng đất với đất tại Dự án Khu nhà ở Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

29/07/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết