Hội nghị sơ kết công tác 7 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 5 tháng cuối năm ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

27/07/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sáng ngày 27/7, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 7 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 5 tháng cuối năm của ngành. Dự và trủ chì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đại diện lãnh đạo các Sở Nội Vụ, Sở Xây Dựng. Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có đồng chí Bùi Duy Cường - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở cùng tham dự. 
                                          UV BTVTU, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì Hội nghị
 Xác định công tác quản lý Tài nguyên Môi trường là nhiệm trọng tâm hàng đầu, 7 tháng đầu năm 2022, ngành Tài nguyên và Môi trường Thủ đô đã quan tâm, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp để công tác quản lý Tài nguyên Môi trường đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của Thành phố.
Trong 7 tháng đầu năm 2022, ngành Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tập trung Tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 06/6/2022 triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2021 thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Tham mưu UBND Thành phố trình HĐND ban bành Nghị quyết về biệnpháp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố.                                                              Thành uỷ viên, Giám đốc Sở TN&MT HN Bùi Duy Cường phát biểu tại Hội nghị
Thực hiện các quy định của pháp luật, Chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch của Thành ủy, HĐND, UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu trình UBND Thành phố 07 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền được phân cấp trong Luật, làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (về các lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất; đấu giá quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận QSDĐ …; Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản) phù hợp với thực tiễn Thủ đô.
  Tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư công, trong đó: Đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan có 12 Văn bản hướng dẫn địa phương thực hiện theo quy định; 10 Tờ trình liên ngành đề xuất UBND Thành phố xem xét, chấp thuận chính sách đặc thù.                                                             Phó giám đốc Sở TN&MT HN Mai Trọng Thái trình bày báo cáo sơ kết 7 tháng đầu năm ngành TN&MT
Sở Tài nguyên và Môi trường đã lấy ý kiến của các đơn vị, đề xuất các giải pháp kỹ thuật và quản lý đối với hệ thống 04 sông nội đô nhằm cải thiện chất lượng môi trường nước và duy trì dòng chảy sinh thái, tăng cường quá trình làm sạch tự nhiên của sông hồ và bổ cập tự nhiên cho hệ thống nước đô thị; đề xuất các giải pháp tổ chức không gian và thiết kế cảnh quan nhằm khôi phục và phát huy vai trò, giá trị về lịch sử, văn hóa, môi trường và sinh thái đô thị của hệ thống 04 sông nội kể trên nhằm phát triển kinh tế - xã hội, các điểm du lịch theo hướng bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.
Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch CCHC năm 2022 của UBND Thành phố; đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Dự án xây dựng tổng thể HSĐC và CSDL đất đai TP Hà Nội: Đã cơ bản thực hiện hạng mục đo đạc trên 27/27 địa bàn thuộc phạm vi dự án; đã hoàn thành công tác đo đạc bản đồ ngoại nghiệp và tổ chức nghiệm thu 477/489 xã, phường thị trấn; 11 phường, xã còn lại đơn vị thi công đã thực hiện công tác đo đạc ngoại nghiệp; đang tổng hợp, trình UBND Thành phố điều chỉnh thiết kế chi tiết của 27 gói thầu đảm bảo sát với thực tế và phù hợp chính sách quy định hiện hành, để làm cơ sở nghiêm thu bản đồ, cơ sở dữ liệu theo quy định; dự kiến hoàn thành dự án trong năm 2022.               
Tiếp tục triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ khoáng sản, đặc biệt là khu vực giáp ranh giữa thành phố Hà Nội với các tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các Sở, ngành, Công an Thành phố liên quan của các tỉnh, Thành phố giáp ranh để tăng cường tổ chức đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, sai phép.           
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Đông - UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị trong thời gian tới, ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước đề Đất đai; Môi trường, Khoáng sản…; Cùng với đó là tăng cường phối hợp với các sở, ngành, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết, tháo gỡ những trường hợp còn vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, cấp GCN; Công tác bảo vệ môi trường ; Khoáng sản ; Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; Hoàn thành dự án Tổng thể hồ sơ địa chính cơ dữ liệu đất đai để đưa vào sử dụng; Đẩy mạnh hơn nữa công tác cấp giấy chứng nhận đối với đất dịch vụ, tôn giáo; Xây dựng kế hoạch bảo vệ, xử lý ô nhiễm môi trường trong những năm tới khi Thành phố tiến hành xây dựng đường vành đai 4 mở rộng đô thị hoá./.