Hội nghị ký kết giao ước thi đua Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2022

21/03/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Chiều ngày 17/3/2022, tại trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, Cụm Thi đua số 1 - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua Sở TN&MT các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2022.
Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành phố Hải Phòng; Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng cụm trưởng cụm thi đua số 1- năm 2022 chủ trì Hội nghị. Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có Phó giám đốc Sở Mai Trọng Thái; Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường 10 tỉnh, thành phố đồng bằng sông hồng cùng dự Hội nghị 
Cụm Thi đua số 1 - Bộ TN&MT gồm 10 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng: Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Thái Bình và Nam Định. Với chủ đề trọng tâm năm 2022 của ngành TN&MT là “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hội nhập, hiệu quả", Cụm thi đua số 1- Bộ TNMT đã xây dựng kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt nhằm phát huy trí tuệ, sức mạnh của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố. Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của các tỉnh, thành phố và tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về TN&MT, các đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên và các phong trào thi đua chuyên đề phù hợp với thực tế của từng địa phương, đơn vị.         
Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm Thi đua số 1 đã ký kết giao ước thi đua năm 2022.