Hà Nội: Nâng cao năng lực của cộng đồng quản lý rủi ro thiên tai

14/01/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" giai đoạn 2021-2025...

Theo tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, năm 2021, TP. Hà Nội đã không ngừng tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân về thiên tai, biến đổi khí hậu; dành nhiều nguồn lực đầu tư gia cố kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Người dân Thủ đô được trang bị những kỹ năng cơ bản để phòng, tránh một số hình thái thời tiết bất thường, nguy hiểm nên hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai được nâng lên rõ rệt.

Để tiếp tục mục tiêu trên, từ năm 2022 đến 2025, thành phố Hà Nội sẽ tập trung thực hiện các hợp phần: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền các cấp về quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng...

UBND thành phố giao Sở NN&PTNT Hà Nội chủ trì, phối hợp các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp danh sách các xã, phường, thị trấn thường xuyên bị thiên tai; danh sách cán bộ trực tiếp thực hiện đề án, danh sách đội ngũ giảng viên để bảo đảm tính bền vững trong suốt quá trình thực hiện đề án; khảo sát, đánh giá nhu cầu và sự cần thiết của việc đầu tư xây dựng các công trình quy mô nhỏ phục vụ phòng, chống thiên tai...

Từ năm 2022 đến 2025, thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 40 tỷ đồng chi cho các hoạt động đào tạo, tập huấn, đánh giá rủi ro thiên tai, diễn tập, thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai. Trong đó, năm 2022 dự kiến chi khoảng 6,159 tỷ đồng, năm 2023 là 12,597 tỷ đồng, năm 2024 là 10,622 tỷ đồng và năm 2025 là 10,622 tỷ đồng.