Thông báo hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm trên máy vi tính - kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020

18/11/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Thông báo hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm trên máy vi tính - kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020  
Chi tiết tại fie đính kèm 
Để thí sinh làm quen việc thi trắc nghiệm trên máy. Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải link bản demo tại đường dẫn sau: 
https://drive.google.com/file/d/15S-7YA9axDkB3Bqwwq1mLLyyHaVKuvPg/view?usp=sharing   
Thí sinh có thể tải về/giải nén/chạy thử, nhập mã ca thi là: 76214