Thông báo về ca thi, phòng thi, số báo danh, lịch thi trắc nghiệm vòng 1 và lịch thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

17/11/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Thông báo về ca thi, phòng thi, số báo danh, lịch thi trắc nghiệm vòng 1 và lịch thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
Chi tiết tại Fie đính kèm