Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững Thủ đô

06/09/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 30/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 190-CV/TU về tăng cường phân công cán bộ, đảng viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô đã chung sức, đồng lòng, có rất nhiều cố gắng, nỗ lực nhằm kiểm soát sự lây lan của đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, thu được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh thời gian tới được dự báo diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, các chi, đảng bộ cơ sở phát huy vị trí là hạt nhân chính trị ở cơ sở; các chi, đảng bộ cơ sở định kỳ hoặc khi thấy cần thiết phải ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch, theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; linh hoạt, sáng tạo trong các giải pháp, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị (nhất là từng khu phố, thôn, xóm, khu chung cư).
 
Tăng cường thông tin tuyên truyền, quán triệt, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy cao độ tính tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên trong công tác phòng, chống dịch. Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đối với từng đảng viên trong chi, đảng bộ cơ sở phụ trách từng gia đình, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm “nòng cốt” của đảng viên trong hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng, tổ dân phòng tự quản, các chốt kiểm soát phòng chống dịch tại địa bàn... Đồng thời, huy động sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trên địa bàn tham gia phòng, chống dịch Covid-19.
 
Ban Thường vụ Thành ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống chính trị thành phố, các lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc’, tiếp tục đoàn kêt hơn nữa, quyêt tâm cao hơn nữa, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp trên mọi lĩnh vực, ngành nghê, vị trí công tác ra sức phát huy, đóng góp công sức, cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát, ngay từ trong từng gia đình, từng khu dân cư, xóm, thôn, tổ dân phố đến xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị đến quận, huyện, thị xã và trên toàn địa bàn thành phố.
Thu Hằng