Kế hoạch của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT - UBND ngày 23/7/2021 của Thành phố về giãn cách xã hội trên toàn địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covit -19

26/07/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 24/7/2021, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký ban hành Kế hoạch số 5799/KH - STNMT.VP về thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT - UBND ngày 23/7/2021 của Thành phố về giãn cách xã hội trên toàn địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covit -19. Theo đó, Giám đốc Sở yêu cầu toàn thể các phòng, đơn vị thuộc Sở, toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị của UBND Thành phố, kế hoạch của Sở, tuân thủ các biện pháp chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm để xảy ra lây nhiễm trong toàn Sở. 

Mọi thông tin cần liên hệ: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Số 18, Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 
SĐT Hotline trực đường dây nóng và trực phòng chống dịch của Sở 24/24:  0243.773.4894
Chi tiết kế hoạch tại Fie đính kèm