Thường trực HĐND thành phố tái giám sát về dự án sử dụng đất chậm triển khai

21/06/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 10/6, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực HĐND thành phố với các sở, ngành liên quan về thực hiện kết luận giám sát của HĐND TP về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai từ năm 2018 trên địa bàn thành phố. 
Tổng hợp qua kết quả tái giám sát cho thấy, đến thời điểm này, 89 dự án chậm triển khai (tính đến năm 2012) còn tồn tại đã được Thường trực HĐND thành phố kiến nghị tại Báo cáo số 53/BC-HĐND, ngày 20/9/2012, còn 56 dự án vẫn chưa được khắc phục dứt điểm các vi phạm theo kiến nghị giám sát. Đặc biệt, 22 dự án có quyết định thu hồi đất, nhưng đến thời điểm tái giám sát tháng 3/2021 vẫn còn 18 dự án chưa được thu hồi đất trên thực tế. 
Ngoài ra, 383 dự án chậm triển khai giai đoạn 2012-2017 HĐND thành phố kiến nghị, đến nay, vẫn còn 293 dự án vẫn chậm triển khai hoặc có các vi phạm; 90 dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ năm 2018, đến nay, vẫn còn 37 dự án chậm nộp tiền sử dụng đất gần 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, qua tái giám sát, Thường trực HĐND thành phố còn phát hiện thêm 45 dự án chậm triển khai phát sinh sau khi HĐND thành phố giám sát tháng 7/2018 đến tháng 3/2021. 
Nguyên nhân việc chậm triển khai kết luận giám sát là do quy định pháp luật về quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư, xây dựng còn chồng chéo, chưa đồng bộ và chậm được tháo gỡ; việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên ngành của UBND thành phố mang tính thời điểm, chưa xuyên suốt; chưa quy định trách nhiệm cụ thể của từng ngành, cấp trong việc phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; nhiều chủ đầu tư dự án chấp hành pháp luật đất đai, chấp hành chế độ báo cáo giám sát đầu tư còn chưa tốt; vẫn còn tình trạng cố ý sử dụng đất sai mục đích hoặc cố tình chây ỳ triển khai dự án chậm tiến độ; đề xuất điều chỉnh gia hạn dự án nhiều lần; chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính…
Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, thời gian qua, mặc dù các sở, ngành đã tham mưu UBND thành phố tăng cường quản lý, xử lý các vi phạm đối với các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai, song vẫn không đạt được kết quả như mong muốn, còn phát sinh thêm các dự án mới chậm triển khai. Hiện, vẫn còn 66 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất chậm thực hiện các thủ tục đầu tư, chậm triển khai theo quyết định được phê duyệt; hơn 300 dự án đã được giao đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai
Để tăng cường quản lý, xử lý các vi phạm trên, Thường trực HĐND thành phố đề nghị các sở, ngành của thành phố theo dõi, thanh tra, kiểm tra công tác triển khai thực hiện và tham mưu với UBND thành phố xử lý vi phạm đối với nhóm các dự án Đoàn giám sát kiến nghị; tăng cường việc quản lý thực hiện dự án theo quy hoạch và rà soát tiến độ điều chỉnh quy hoạch đối với từng dự án; đề xuất giải pháp ngăn chặn việc chủ đầu tư lợi dụng đề xuất điều chỉnh quy hoạch để kéo dài thời gian triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai của dự án.  
Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị các sở, ngành hoàn thiện báo cáo tổng hợp các dự án cụ thể, bao gồm cả những vi phạm, hướng giải quyết gửi Thường trực HĐND thành phố, trên cơ sở đó, Thường trực HĐND thành phố ban hành kết luận đợt tái giám sát; đồng thời, tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc xử lý dứt điểm đối với các dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước, có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn.
Nguyễn Hợp