Bổ nhiệm chức danh trưởng phòng Tài nguyên nước; Phó chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

07/06/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sáng ngày 07/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức lễ trao quyết định về bổ nhiệm cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Theo đó, đồng chí Bùi Duy Cường - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã trao quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội bổ nhiệm đồng chí Bùi Thanh Hà – Trưởng phòng hành chính tổng hợp, Chi cục quản lý đất đai Hà Nội giữ chức Trưởng phòng Tài nguyên nước. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trọng Khiêm – Chuyên viên Chi cục Quản lý đất đai, biệt phái tại Văn phòng Sở giữ chức Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.