Thông báo về việc thu hồi một phần Giấy chứng nhận của hộ ông Nguyễn Văn Thắng, địa chỉ xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

26/05/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết