Điều động, phân công quyền Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội

01/06/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sáng ngày 31/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức lễ trao quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về điều động, phân công lãnh đạo đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Theo đó, đồng chí Bùi Duy Cường – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã trao quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về điều động, giao quyền Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội đối với bà Đào Thị Anh Điệp, sinh ngày 08/7/1968, trưởng phòng Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.