Danh sách Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị hủy tại thôn 6, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

24/05/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết