Kiểm tra công tác Dân vận chính quyền tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

22/04/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sáng ngày 20/4/2021, Đoàn Kiểm tra thành phố Hà Nội do đồng chí Trịnh Huy Thành, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về thực hiện công tác năm Dân vận chính quyền năm 2020. Phó giám đốc Sở Lê Thanh Nam đã tiếp và làm việc với đoàn. Cùng dự buổi làm việc có trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở.
Tại buổi làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã báo cáo kết quả triển khai công tác dân vận chính quyền năm 2020 và Quý I năm 2021. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận đối với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Sở được Thành phố giao. Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở đã triển khai, quán triệt tới các chi bộ, phòng, đơn vị phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động, đồng thời chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, vận động cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Trong năm 2020, Đảng ủy Sở đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các chương trình công tác của Thành ủy, Đảng ủy khối tới cán bộ, đảng viên gắn với chủ đề năm của Thành phố và chủ đề “Năm dân vận khéo” 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trọng tâm là công tác quản lý đất đai, môi trường, quản lý tài nguyên, công tác phòng chống dịch Covid -19, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên môi trường.
                                              Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường và Đoàn kiểm tra chủ trì buổi làm việc
Thực hiện rà soát, đơn giản hóa các TTHC liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó thực hiện rà soát từng thành phần hồ sơ, từng khâu thực hiện; cắt giảm thời gian giải quyết TTHC. Hiện nay, Sở đang tiếp tục rà soát để tinh giản hơn nữa về TTHC, đồng thời đảm bảo quy trình hồ sơ chặt chẽ, công khai, minh bạch về nội dung hồ sơ, quy trình, các bước và thời gian giải quyết các TTHC. Thực hiện triệt để việc luân chuyển hồ sơ (01 bộ hồ sơ) ở tất cả các khâu, các bước trong Sở khi thực hiện TTHC, phân công trách nhiệm của từng cán bộ thụ lý chịu trách nhiệm từ khâu thụ lý hồ sơ đến khi có quyết định thu hồi đất giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy trình triển khai tối đa các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để phục vụ người dân, doanh nghiệp và nghiên cứu, khảo sát áp dụng việc tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích của Thành phố trong thời gian tới.    
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Huy Thành, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy,Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao việc tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện công tác dân vận nói chung và "Năm dân vận chính quyền" của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đặc biệt là trong công tác cải các hành chính, thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường. Đồng thời giao một số nhiệm vụ trong thực hiện công tác dân vận chính quyền để Sở Tài nguyên và Môi trường ngày càng đạt kết quả cao hơn nữa./.