Hội thảo “Tham vấn dự thảo Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 cho thành phố Hà Nội”

31/03/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sáng 30/3, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tổ chức C40 (tổ chức những thành phố dẫn đầu về sáng kiến khí hậu) tổ chức Hội thảo “Tham vấn dự thảo Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 cho thành phố Hà Nội” nhằm tham vấn các Sở, Ban, Ngành, địa phương cho ý kiến góp ý lần cuối các nội dung báo cáo kỹ thuật cho dự thảo của kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH lần thứ 3 của thành phố Hà Nội.
Theo bà Lưu Thanh Chi - Chi Cục phó Chi Cục Bảo vệ môi trường TP Hà Nội, biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang tác động mạnh mẽ đến hầu hết các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các thành phố lớn. BĐKH không chỉ là vấn đề môi trường mà còn trở thành vấn đề chính trị, ngoại giao, kinh tế và ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các quốc gia, các thành phố. Vì vậy, các chính sách, chương trình liên quan đến BĐKH ngày càng được quan tâm hơn và triển khai thực hiện.
Là một trong những thành phố luôn đi đầu trong công tác ứng phó BĐKH, năm 2018, thành phố Hà Nội và tổ chức C40 đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm giúp hai bên có cơ sở hợp tác hiệu quả hơn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, phối hợp với Tổ chức C40 xây dựng các hành động cụ thể để giảm thiểu khí nhà kính và các tác động của BĐKH cho thành phố Hà Nội. 
Trên cơ sở đánh giá nội dung và kết quả thực hiện kế hoạch hành động-KHHĐ1, KHHĐ2, thành phố Hà Nội đã phối hợp với tổ chức C40 xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH lần thứ 3 với sự hỗ trợ kỹ thuật của C40. Kế hoạch này đã cập nhật các quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Thành phố; cập nhật các diễn biến và kịch bản BĐKH, thông qua đó, xác định các tác động, cơ hội, thách thức của BĐKH và đặc biệt là xác định danh sách 30 hành động ưu tiên, các giải pháp, hành động cụ thể của thành phố nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu của quốc gia về Thỏa thuận Paris cũng như thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố như chương trình 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội. 
Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Tư vấn RCEE-NIRAS & IPTE-MMD giới thiệu về Dự thảo KHHĐ ứng phó BĐKH lần thứ 3 (KHHĐ3) của TP Hà Nội. Đại diện các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện tham dự hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung như: Sự cần thiết xây dựng  KHHĐ3; Các kịch bản phát thải và biến đổi khí hậu cho thành phố Hà Nội; Tầm nhìn, mục tiêu của KHHĐ3; Các nhiệm vụ, dự án ưu tiên về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thải khí nhà kính; Lồng ghép các hành động khí hậu vào các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển và Lộ trình triển khai…. 
Sở Tài nguyên và Môi trường mong muốn các ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ giúp hoàn thiện KHHĐ ứng phó với BĐKH lần thứ 3 của thành phố Hà Nội trước khi trình UBND TP trong Quý II/2021.