Sở Tài nguyên và Môi trường 10 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng ký giao ước thi đua năm 2021

26/03/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Chiều 25/3, tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bắc Ninh, Cụm thi đua số I - Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua Sở TN&MT 10 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ TN&MT; Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; lãnh đạo Sở TN&MT 10 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng gồm: thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định. Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có đồng chí Bùi Duy Cường - Giám đốc Sở.
Tại Hội nghị, sau khi trao đổi, thảo luận, các đơn vị trong Cụm thi đua số I đã thống nhất ký kết giao ước thi năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới toàn diện để phát triển” nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành TN&MT; Tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua, qua đó phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của các tập thể, cá nhân, lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
Theo đó, các đơn vị trong Cụm sẽ tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Nâng cao hiêu quả tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về TN&MT trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố, nhiệm vụ trọng tâm của ngành.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.
                                      Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu tại Hội nghị
Bên cạnh đó, thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên; giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đổi mới công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách pháp luật về TN&MT. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc về đất đai, ô nhiễm môi trường, tài nguyên nước, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ tồn đọng kéo dài, tránh để khiếu kiện vượt cấp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, siết chặt kỷ cương, đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, bảo đảm hiệu quả công việc.
                                                                                         Toàn cảnh Hội nghị
Phát biểu tham luận tại Hội nghị, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, Ngành Tài nguyên Môi trường nói chung và Hà Nội nói riêng là ngành đặc thù, nhiều lĩnh vực nóng, nhạy cảm, phức tạp do đó cần tổ chức các Hội thảo nhằm trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý đất đai, môi trường giữa Sở TNMT 10 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng (có thể theo hình thức trực tuyến) để tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc của ngành và có tiếng nói chung kiến nghị với Bộ TNMT, với Chính phủ để xem xét, chỉ đạo tháo gỡ./.