Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

17/03/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Chiều 15-3, tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Mai Trọng Thái, Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Cùng dự có Giám đốc Sở Bùi Duy Cường; Các Phó giám đốc Sở Nguyễn Minh Mười; Lê Thanh Nam; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở.
                        Phó chủ tịch UBND TP HN Nguyễn Trọng Đông trao quyết định bổ nhiệm Phó GĐ Sở TN&MT HN
Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Thị Liễu đã công bố Quyết định số 1189/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh ký ngày 12/3/2021, về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Hà Nội đối với ông Mai Trọng Thái, sinh ngày 6/5/1970, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.
Chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhận định, công tác bảo vệ môi trường là một trong những công tác trọng tâm của TP. Trong thời gian qua, đồng chí Mai Trọng Thái đã tích cực tham mưu cho Ban Giám đốc Sở báo cáo UBND TP ban hành các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; tham mưu, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu các nguồn phát sinh và kiểm soát các nguồn khí thải ô nhiễm trên địa bàn TP;...
Được biết, đồng chí Mai Trọng Thái đã có quá trình công tác nhiều năm tại Sở TN&MT, từng kinh qua nhiều vị trí khác nhau, như: Phó phòng Quản lý Tài nguyên và Đầu tư, Phó phòng Quản lý Tài nguyên KS, Nước và KTTV, Phó phòng Quản lý đất đai, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng TN&MT, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội.
                                                                              Toàn cảnh Lễ công bố Quyết định