Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 Ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

05/02/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Chiều ngày 05/2/2021, Sở Tài nguyên và Môi Trường Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Đông  - UV Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đồng chí Bùi Duy Cường - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Các đồng chí Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở cùng tham dự
Báo cáo kết quả công tác năm 2020, Phó giám đốc Sở TN&MT HN Lê Tuấn Định cho biết: Ngay từ đầu năm, Sở đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ được giao và tập trung phối hợp tháo gỡ những khó khăn trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đưa công tác quản lý Nhà nước đi vào nề nếp. Đảng ủy, Ban giám đốc Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội dung công việc, phân công “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”; Công tác cải cách hành chính tạo chuyển biến rõ rệt, trong đó trọng tâm là rà soát, đơn giản hóa các TTHC liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, rà soát từng thành phần hồ sơ, từng khâu thực hiện, liên thông hồ sơ, thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch.
                        UV Ban thường vụ TU, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại Hội nghị
Công tác Thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đổi mới, giải quyết được các bức xúc của người dân và các điểm nóng về môi trường. Năm 2020, Sở đã triển khai 47 đoàn thanh tra, kiểm tra. Ngoài các đoàn trực tiếp triển khai thanh tra, Sở đã cử cán bộ tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Thành phố chủ trì thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết, thực hiện tổ chức các buổi tiếp công dân của Lãnh đạo Sở định kỳ vào ngày thứ Tư đầu tiên trong tháng theo quy định.
                          Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao cờ, bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Về công tác quản lý đất đai, Sở đã tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019, số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020; rà soát, phê duyệt, phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 30 quận, huyện, thị xã.
Đẩy mạnh công tác đấu giá, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển. Tiếp tục chỉ đạo tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc, tồn tại để giao đất dịch vụ cho người dân.
Công tác cấp GCN quyền sử dụng đất đạt kết quả cao, tính lũy kế đến nay, trên toàn địa bàn Thành phố đã Cấp Giấy chứng nhận (GCN) và đăng ký kê khai đất đai lần đầu (số liệu tại Báo cáo số 13/BC-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND Thành phố), đạt tỷ lệ 100%; đối với 94.841 thửa đất phát sinh, cấp được 88.151 thửa, đạt 92,94%. Cấp GCN cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở đạt tỷ lệ 98,62%. Cấp GCN cho người mua nhà tái định cư đạt tỷ lệ 98,78%. Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đạt tỷ lệ 99,21%. Cấp GCN và đăng ký kê khai đất đai lần đầu cho các tổ chức: 21.395 thửa đất (trong đó: cấp GCN được 20.033 thửa; xác nhận đăng ký đất đai lần đầu được 1.362 thửa). Cấp GCN và đăng ký kê khai đất đai lần đầu cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đạt 53,6%.
                   Giám đốc Sở TN&MT HN Bùi Duy Cường phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP HN
Công tác bảo vệ môi trường được tập trung triển khai có hiệu quả; Trong đó điểm nhấn là Tập trung triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ thuộc nội dung Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020; các nhiệm vụ thuộc Đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; xây dựng và triển khai đề án Đề án xử lý chất thải y tế nguy hại Thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và Đề án thu gom, xử lý chất thải nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Vận hành ổn định, liên tục hệ thống 35 trạm quan trắc không khí tự động. Trong thời gian tới, Sở tiếp tục báo cáo UBND Thành phố đầu tư xây dựng mới 15 trạm quan trắc môi trường không khí cố định. Sở đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí – truyền hình đưa tin về một số sự kiện, phản ánh kịp thời các thông tin về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức các buổi tọa đàm về không khí, hạn chế rơm rạ và bếp than tổ ong; triển khai các chương trình phân loại và thu gom rác thải nhựa.
                                Phó giám đốc Sở Lê Tuấn Định báo cáo kết quả công tác năm 2020 của Ngành TNMT
Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, công tác quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ thông tin đi vào nề nếp, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của cử tri, người dân và báo chí; việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Lĩnh vực Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, đặc biệt là trong bảo vệ môi trường và quan trắc ô nhiễm không khí, quan trắc nước mặt trên địa bàn thành phố… 
Biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong năm qua, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh: Năm 2020 là một năm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covit-19, tuy vậy, Ngành Tài nguyên và Môi trường Thành phố vẫn đạt được những kết quả rất tích cực ; đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Ngành. Tập thể Ban giám đốc Sở, cán bộ công chức, viên chức, người lao động Sở đã nỗ lực, đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ, kết quả đạt được đã được Thành phố, người dân ghi nhận và đánh giá cao.
Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông đề nghị thời gian tới, ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước đề Đất đai; Môi trường, Khoáng sản…; Cùng với đó là tăng cường phối hợp với các sở, ngành, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết, tháo gỡ những trường hợp còn vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, cấp GCN; Công tác bảo vệ môi trường ; khoáng sản ; Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu…
                                                                                      Quang cảnh Hội nghị
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố, đồng chí Bùi Duy Cường – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khẳng định, ngành TN&MT thành phố có được những kết quả, thành tích trong năm qua là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã; sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở cùng tập thể cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành. Năm 2021, toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức ngành TN&MT Hà Nội tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường, khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của ngành trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thủ đô.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã trao cờ thi đua, bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020./.