Đánh giá kết quả thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn 2008 - 2020

25/12/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sáng ngày 25/12, tại Hà Nội, Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy và UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy giai đoạn 2008-2020. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội - Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy Nguyễn Trọng Đông đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương; lãnh đạo UBND 5 tỉnh, thành phố thuộc lưu vực là Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình; các tổ chức quốc tế và các thành viên Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.


                                       Phó chủ tịch UBND Thành phố HN Nguyễn Trọng Đông phát biểu khai mạc Hội nghị
Hệ thống lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy có tổng diện tích gần 7.000km2, gồm nhiều chỉ lưu, có chức năng điều tiết nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho phần lớn diện tích của 5 tỉnh, thành phố nằm trong lưu vực là: Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường đã ở mức báo động ở lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, ngày 29-4-2008 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020. Sau khi đề án được ban hành, công tác BVMT tại các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành đã được đẩy mạnh. Bộ TN và MT đã chủ động phối hợp với các địa phương tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh thuộc lưu vực; xây dựng quy hoạch BVMT lưu vực đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, xây dựng nghị định quy định về các loại hình sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm cần cấm hoặc hạn chế đầu tư trên địa bàn lưu vực; tổ chức hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy. Bộ Xây dựng triển khai xây dựng quy hoạch các bãi chôn lấp chất thải rắn và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trên toàn lưu vực. Bộ NN và PTNT triển khai các dự án tiêu nước hệ thống sông Nhuệ, bao gồm nạo vét, chỉnh trang, nâng cấp sửa chữa hệ thống đê, cống, trạm bơm trên lưu vực. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ TN và MT hướng dẫn các địa phương trong lưu vực thực hiện Thông tư số 14/2009/TT-BTC ngày 29-1-2009 của Bộ Tài chính để thực hiện nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy. UBND 5 tỉnh, thành phố trong lưu vực đã chủ động xây dựng cơ chế, chính sách, kế hoạch triển khai Đề án sông Nhuệ - sông Đáy và công tác BVTM của địa phương mình; bắt đầu xây dựng và triển khai các dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải đô thị, nước thải làng nghề, khu công nghiệp. Thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi, nạo vét khơi thông dòng chảy, cân bằng và bổ cạp nước; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về BVMT và tài nguyên nước, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy với sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động BVMT.
                                                                     Các đai biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm
Tại Hà Nội, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì/ phối hợp với các Sở, Ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT và đa dạng sinh học. Đến năm 2020, nhiều chỉ tiêu về bảo vệ môi trường trong đề án đã được Hà Nội triển khai thực hiện đạt kết quả khả quan, tỷ lệ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tỷ lệ KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hệ thống xử lý nước thải tập trung 100; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải nguy hại; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 100%.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Ủy ban và Văn phòng Ủy ban lưu vực vẫn chưa phát huy được hiệu quả trong công tác điều hành và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, chưa thực sự kết nối các hoạt động BVMT của các bộ với các địa phương và giữa các địa phương với nhau. Nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý, BVMT của một số địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.                                                                                                                    Quang cảnh Hội nghị
Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận thống nhất kế hoạch hoạt động của Ủy ban lưu vực trong giai đoạn tiếp theo. Theo đó, để thực hiện tốt Đề án BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, Ủy ban lưu vực sẽ kiến nghị Bộ TN và MT chủ trì thực hiện dự án quy hoạch tổng thể lưu vực theo hướng bảo đảm 3 tiêu chí: BVMT, tiêu thoát nước và hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị.
Phát biểu kết luận Hội nghị Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội - Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy Nguyễn Trọng Đông ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc, phối hợp đồng bộ của các tỉnh, thành phố trong giai đoạn vừa qua. Kể từ khi thành lập, Uỷ ban bảo vệ Môi trường lưu vực sông Nhuệ - Sông Đáy tổ chức các phiên họp hàng năm, đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ của đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông tại từng địa phương; đánh giá những khó khan vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện năm tới.
Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội - Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy Nguyễn Trọng Đông đề nghị trong thời gian tới, các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công cuộc bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, thực hiện có hiệu quả đề án đã được Chính phủ phê duyệt./.
                                                                                    Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông (bên trái) tham dự Hội nghị                                                                                 Lãnh đạo HN và các tỉnh tham dự Hội nghị                   Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân và Phó chủ tịch UBND TP HN Nguyễn Trọng Đông đồng chủ trì Hội nghị                                                                           Phó giám đốc Sở TN&MT HN Lê Tuấn Định phát biểu ý kiến