Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII

21/12/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Chiều ngày 18/12, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong ban Giám đốc Sở. trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết, nhất là mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 11-13/10 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô với chủ đề “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi, trách nhiệm, bổ sung, hoàn thiện và nhất trí cao thông qua các văn kiện, nghị quyết đại hội với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Nghị quyết đại hội đề ra 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
                                                                                    Quang cảnh Hội nghị
Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, quan trọng nhằm làm cho toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc về kết quả thực hiện nghị quyết, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.
Qua hội nghị giúp cho cán bộ, đảng viên nắm được nội dung, các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Trên cơ sở đó, cấp ủy các chi bộ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp. Gắn học tập, truyền đạt nội dung nghị quyết làm cho cán bộ, đảng viên có nhận thức đầy đủ, đúng đắn kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng bộ thành phố, từ đó tích cực đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần xây dựng Đảng bộ Sở và Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.