Quyết định hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AĐ 625724 của bà Bùi Thị Bắc tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

30/10/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết