Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất đứng tên hộ ông Trần Văn Tịnh, trú tại thôn 2, xã Hạ Bằng và thửa đất đứng tên hộ ông Bùi Văn Khởi, trú tại thôn 2, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

21/10/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết