Danh sách các trường hợp có quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận

21/09/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh huyện Đông Anh vừa có báo cáo gửi Tổng cục Quản lý đất đai, Sở Tư pháp Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về danh sách các trường hợp đã có quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định từ ngày 10/8/2020 đến ngày 24/8/2020.