Thông báo thay đổi trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội

17/08/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Căn cứ chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện phương án xây dựng trụ sở và bố trí, sắp xếp các Sở, ngành tại tòa Dự án Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội. Căn cứ kế hoạch của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc di chuyển trụ sở cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường đến khu Liên cơ Võ Chí Công. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo:

1: Kể từ ngày 17/8/2020 (Thứ Hai) Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trụ sở làm việc đến địa điểm: Khu liên cơ Võ Chí Công (Số 258, đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội)

2: Mọi thông tin cần thiết đề nghị liên hệ:

-         Số điện thoại: 043.773.1566

-         Số Fax: 04.37731576

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trân trọng thông báo./.