Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên bà Nguyễn Thi Minh Thanh, địa chỉ tổ 14, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

03/08/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh huyện Đan Phượng vừa ban hành công văn số 3471/CNHĐP ngày 22/7/2020 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 997940 do UBND huyện Đan Phượng cấp ngày 29/4/2010, đứng tên bà Nguyễn Thi Minh Thanh, địa chỉ tổ 14, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.