Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

30/06/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Chiều ngày 29/06/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám. Đồng chí Nguyễn Trọng Đông - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Duy Hưng – Phó phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn Thám giữ chức Trưởng phòng, thay đồng chí Dương Văn Chỉnh nghỉ chế độ hưu trí theo quy định.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Trọng Đông mong rằng đồng chí Trưởng phòng Đo đạc bản đồ và viễn thám vừa được bổ nhiệm sẽ tiếp tục đoàn kết, nâng cao năng lực, phát huy hết khả năng để cùng tập thể cán bộ, viên chức đơn vị mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ngày càng phát triển./.
       Thành ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT HN Nguyễn Trọng Đông trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng ĐĐBĐ&VT