Website cam kết hành động giảm thiểu ô nhiễm của công dân Hà Nội sẽ chính thức được ra mắt vào tháng 7/2020

27/06/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Website cam kết hành động giảm thiểu ô nhiễm của công dân Hà Nội sẽ chính thức được ra mắt vào tháng 7/2020
Bạn yêu Hà Nội và mong muốn sống trong môi trường trong lành và khỏe mạnh?
Bạn có thể làm gì để bảo vệ môi trường thành phố và sức khỏe cho bản thân?
Hãy sẵn sàng chung tay cùng thành phố, cam kết hành động cụ thể thông qua website cam kết của công dân để giúp Hà Nội xanh trở lại!
Cam kết của công dân website được thực hiện bởi Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và tổ chức ICLEI (Các chính quyền địa phương vì sự phát triển bền vững) cùng Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live and Learn) thông qua dự án Cam kết Thành phố tham vọng - Ambitious City Promise.
Website sẽ chính thức được ra mắt trong tháng 7/2020.