Hà Nội: 91% thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến

24/06/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Đến nay, tổng số thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 là 1.501/1.659 thủ tục hành chính, đạt 91%.

Theo Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của TP Hà Nội, trong số 1.501/1.659 thủ tục hành chính (TTHC) triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) thì 1.113 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 388 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Số lượng hồ sơ tiếp nhận trên cổng

Dịch vụ công TP Hà Nội đạt hơn 930.000 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 91%.

Bên cạnh đó, TP đã tích hợp ứng dụng biên lai điện tử, dịch vụ bưu chính công ích trên hệ thống. Việc giải quyết hồ sơ TTHC, dịch vụ công trực tuyến các cấp trên TP thực hiện tập trung tại hệ thống một cửa điện tử TP dùng chung 3 cấp và các hệ thống thông tin chuyên ngành dùng chung (lĩnh vực giáo dục, y tế)...

Về hiện đại hóa hành chính, TP tập trung triển khai 4/6 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi về dân cư, quản lý doanh nghiệp, quản lý bảo hiểm và tài chính.

Tính đến ngày 24/5/2020, có 88 dịch vụ công đã tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đạt 34%. Từ ngày 26/10/2018 đến ngày 24/5/2020, tổng số hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử TP là 3.458.474 hồ sơ, trong đó có 691.694 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, đạt 20%.

TP đã xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi và chuyên ngành. Rút ngắn từ 30 - 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử.

Hiện tại, 90% các cuộc họp của UBND TP diện rộng đến sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp xã thực hiện trực tuyến; 80% các cuộc họp giữa các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã diện rộng đến cấp xã thực hiện trực tuyến.

Đặc biệt, trong đợt phòng, chống dịch Covid-19 đã khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống họp trực tuyến để triển khai các cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội đến cấp xã.

Về triển khai ứng dụng cổng thông tin TP (Hà Nội SmartCity), đến nay, TP đã cập nhật lưu trữ dữ liệu của 22.790 người thuộc diện quản lý, giám sát liên quan đến dịch Covid-19.

Tính đến ngày 24/5/2020, đã có 15.810.379 lượt truy cập xem bản đồ dịch trên ứng dụng; 57.370 tài khoản được đăng ký sử dụng trên hệ thống; 696.347 lượt tải ứng dụng trên 2 nền tảng di động iOS và Android; tiếp nhận, xử lý 2.632 phản ánh, kiến nghị của người dân về các lĩnh vực như: Y tế (dịch Covid-19), giao thông, an ninh, môi trường...

Theo kinhtedothi.vn

http://kinhtedothi.vn/ha-noi-91-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-trien-khai-dich-vu-cong-truc-tuyen-387514.html