Quyết định điều động cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

12/05/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sáng ngày 11/05/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về việc điều động cán bộ là trưởng một số phòng thuộc Sở. Đồng chí Nguyễn Trọng Đông - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã trao quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thu Hương – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính sang giữ chức Trưởng phòng Khoáng sản; đồng chí Lê Anh Thư  – Trưởng phòng Khoáng sản sang giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính.
                              Giám đốc Sở TN&MT HN Nguyễn Trọng Đông trao quyết định điều động cán bộ Sở
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Trọng Đông mong rằng các đồng chí được điều động hôm nay sẽ tiếp tục đoàn kết, nâng cao năng lực, phát huy hết khả năng để cùng tập thể cán bộ, viên chức đơn vị mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ngày càng phát triển./.