Hà Nội công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các đơn vị, địa phương

05/05/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở và cơ quan ngang sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố.
Cụ thể, Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của 22 sở, cơ quan ngang sở thuộc thành phố trung bình đạt khoảng 72% trở lên, trong đó cao nhất là Sở Nội vụ (86,93%), Văn phòng UBND Thành phố (86,72%), Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Thành phố (86,63%)...
Đối với UBND 30 quận, huyện, thị xã, Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 trung bình đạt từ 83% trở lên, trong đó quận Cầu Giấy có chỉ số cao nhất (95,61%), thứ hai là quận Long Biên (95,56%) và thứ ba là quận Đống Đa (94,93%).
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, căn cứ Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, các sở, cơ quan ngang sở; UBND các quận, huyện, thị xã cần tiếp tục có giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính những năm tiếp theo.
Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ