Thúc đẩy liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế

10/04/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sáng 9/4, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã có cuộc họp trực tuyến với Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị có liên quan về Đề án kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ; đại diện lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, việc kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế đã được thực hiện từ năm 2014 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 về việc tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan. Theo đó, Tổng cục Quản lý đất đai đã phối hợp với Tổng cục Thuế ban hành quy chế phối hợp Quy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai.

Ngày 22/6/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính đã phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTNMT quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất thay thế Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 về việc hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Từ năm 2016, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thí điểm việc kết nối liên thông điện tử tại 8 tỉnh, thành phố là TP.Hồ Chí Minh, TP.Hà Nội, TP, Đà Nẵng, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long, TP. Hải Phòng, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thay thế các công cụ trao đổi khác thông qua bản giấy, email...

Việc thí điểm này đã giúp giảm số ngày giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất là cá nhân, hộ gia đình từ 05 xuống còn 03 ngày làm việc. Ngoài ra, từ năm 2019 đến nay, Tổng cục Quản lý đất đai đã phối hợp triển khai thêm hệ thống này tại 03 tỉnh Bến Tre, Tiền giang, Long An.

Tuy nhiên, theo ông Mai Văn Phấn, trong giai đoạn thí điểm, hệ thống kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan đất đai với cơ quan thuế trên địa bàn các tỉnh/thành phố hiện nay mới chỉ thực hiện được đối các thủ tục hành chính của hộ gia đình, cá nhân; chưa thực hiện trao đổi kết nối, liên thông với các tổ chức. Bên cạnh đó, do hệ thống hành lang pháp lý, trang thiết bị, công nghệ thông tin giữa 2 cơ quan chưa thống nhất, đồng bộ; việc kết nối trao đổi thông tin cũng chưa được triển khai trên nền tảng trục tích hợp, liên thông chia sẻ quốc gia; các tỉnh thuộc phạm vi thí điểm đều dùng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai (ViLIS) để ứng dụng liên thông trao đổi thông tin giữa hai bên.

Đến nay, bên cạnh việc triển khai “Dự án nâng cấp, thí điểm triển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Tài nguyên và môi trường và cơ quan Thuế’’, Tổng cục cũng đang tích cực xây dựng “Đề án kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế” để có thể trình Bộ trong 10/2020 và trình Chính phủ trong tháng 11/2020..

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Tổng Quản lý đất đai trong triển khai các nhiệm vụ được giao, trong đó có việc đề xuất, thực hiện đảm bảo tổ chức sử dụng hiệu quả các nguồn lực Nhà nước, đảm bảo khoa học và cải cách hành chính; đồng thời nhấn mạnh tới yêu cầu tiếp tục tập trung các nguồn lực cho việc triển khai mở rộng việc kết nói liên thông giữa hai cơ quan Đăng ký đất đai và Thuế trên phạm vi cả nước.

Việc kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế cần phải thực hiện triển khai mở rộng trên phạm vi cả nước nhằm đẩy nhanh quá trình cải cách các thủ tục hành chính về đất đai, đảm bảo tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện.” – Thứ trưởng khẳng định.

Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính báo cáo Bộ trưởng về tình hình, kết quả, thực tiễn triển khai “Dự án nâng cấp, thí điểm triển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Tài nguyên và môi trường và cơ quan Thuế”; đề xuất tập trung xây dựng Đề án kết nối liên thông điện tử giữa hai cơ quan theo yêu cầu của Chính phủ. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Tổng cục phối hợp với Cục Công nghê thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường và các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai Đề án; đề xuất tham mưu cơ chế, quy trình vận hành triển khai thực tế bảo đảm thông suốt, hiệu quả.

“Việc thực hiện thống nhất giữa hai cơ quan theo hướng bảo đảm các thông tin về đất đai liên quan đến thủ tục hành chính của người sử dụng đất (bao gồm tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất…); đặc biệt 17 mục tài chính về đất đai và triển khai thanh toán điện tử phải được đưa vào Đề án để thực hiện một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp” – Thứ trưởng nêu nhiệm vụ.

Thứ trưởng cũng lưu ý, trong Đề án, Tổng cục và Cục Công nghệ thông tin Dữ liệu tài nguyên và môi trường phải rà soát, bảo đảm sử dụng tối đa, hiệu quả các cơ sở dữ liệu đất đai, bao gồm cả hệ thống dữ liệu đất đai, đường truyền, máy móc thiết bị… đã được đầu tư cho Bộ và các địa phương theo các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trước đây
Theo monre.gov.vn

http://monre.gov.vn/Pages/thuc-day-lien-thong-dien-tu-giua-co-quan-dang-ky-dat-dai-va-co-quan-thue.aspx