Thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội trong giai đoạn dịch COVID-19

05/04/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã nghiêm túc triển khai áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên, số lượng công dân đến thực hiện TTHC liên quan đến đăng ký giao dịch bảo đảm vẫn khá đông (tại Văn phòng trung tâm  khoảng 50-60 hồ sơ/ngày).
Để thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng chính phủ, hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chỉ thực hiện các TTHC liên quan đến đăng ký giao dịch bảo đảm. Việc đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện theo cách thức sau:
1. Công tác tiếp nhận và trả kết quả:
 - Lập 29 hòm thư điện tử để tiếp nhận việc đăng ký giao dịch đảm bảo trên đường link  http://sotnmt.hanoi.gov.vn/
- Thời gian thực hiện: từ ngày 06/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.
- Tổ chức và công dân truy cập vào website của Sở Tài nguyên và Môi trường tại đường link http://sotnmt.hanoi.gov.vn/ để đăng ký thực hiện giao dịch bảo đảm (Banner : BIỂU MẪU TIẾP NHẬN HỒ SƠ CỦA VPĐK ĐẤT ĐAI HN bên phải trang Website
- Văn phòng ĐKĐĐHN bố trí cán bộ trực hòm thư, tiếp nhận xử lý thông tin và thông báo thời gian cụ thể để công dân đến thực hiện việc nộp hồ sơ tại trụ sở (trung bình 20 phút/hồ sơ).
- Khi công dân đến nộp hồ sơ mang theo: hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định và tờ khai báo y tế.
- Đối với trường hợp tổ chức, công dân đến thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo tại trụ sở: Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh phát tờ hướng dẫn về cách thức đăng ký nộp hồ sơ trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường tại đường link  http://sotnmt.hanoi.gov.vn/
2. Các biện pháp chống dịch bệnh đối với tổ chức, công dân và cán bộ giải quyết hồ sơ:
- Yêu cầu tất cả các cán bộ, người lao động, tổ chức và công dân thường xuyên đeo khẩu trang trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào cơ quan;
- Tổ chức phun sát khuẩn trụ sở;
- Đo thân nhiệt cán bộ người lao động cũng như người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính;
- Bố trí cho cán bộ, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, luân phiên trực tại cơ quan;
- Thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp...;
Văn phòng Đăng ký đất đai xin thông báo tới các tổ chức, công dân biết để thực hiện./.