Hà Nội: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10 quận Long Biên

20/01/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sở QH-KT Hà Nội vừa phối hợp UBND quận Long Biên, Công ty vận tải ô tô Hàng không tổ chức công bố công khai đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiệu E.2/CQ9.

Khu đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc phường Bồ Đề, quận Long Biên. Có ranh giới phía Đông Nam giáp phố Lâm Hạ (ngõ 200 phố Nguyễn Sơn); phía Tây Bắc giáp đường nội bộ; phía Đông Bắc giáp khu vực kho của Công ty In Hàng không; phía Tây Nam giáp đường nội bộ và khu dân cư hiện có.

Diện tích nghiên cứu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiệu E.2/CQ9 trong Quy hoạch phân khu đô thị N10 có quy mô khoảng 1,12ha; phần diện tích điều chỉnh sang đất hỗn hợp có quy mô khoảng 0,84ha. Quy mô dân số khoảng 176 người.

Việc điều chỉnh chức năng quy hoạch sử dụng đất nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả hơn quỹ đất hiện có. Bổ sung các công trình tiện ích đô thị phục vụ cho cộng đồng dân cư khu vực. Xác định rõ phạm vi, mức độ, nội dung điều chỉnh, đảm bảo tính liên tục, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực điều chỉnh và khu vực xung quanh, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.

Đầu tư xây dựng nhóm công trình với các chức năng công cộng dịch vụ thương mai, văn phòng, nhà thấp tầng nhằm khai thác sử dụng hiệu quả quỹ đất, tăng khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật, giao thông khu vực; bổ sung cây xanh, sân chơi, trường mầm non phục vụ dự án và dân cư khu vực.

Làm cơ sở pháp lý để chủ đầu tư nghiên cứu, lập tổng mặt bằng và dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch; làm cơ sở để các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy định của Pháp luật.

Nguyên tắc điều chỉnh phù hợp với chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội. Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch không làm ảnh hưởng lớn đến định hướng Quy hoạch phân khu đô thị N10 được duyệt. Đảm bảo tính liên tục, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và không gian kiến trúc cảnh quan trong khu vực sau điều chỉnh.

Tuân thủ Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế về quy hoạch xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan. Mạng lưới giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản giữ nguyên theo quy hoạch phân khu N10 đã được duyệt.

Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh cục bộ ô đất này được giữ nguyên theo Quy hoạch phân khu N10 tỷ lệ 1/2000 và các quy hoạch đã được duyệt.

Theo kinhtedothi.vn http://kinhtedothi.vn/ha-noi-dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-phan-khu-do-thi-n10-quan-long-bien-361904.html