Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 Ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

10/01/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sáng ngày 10/1/2020, Sở Tài nguyên và Môi Trường Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – UV Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Trọng Đông - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; đồng chí Đoàn Thanh Mỹ - Phó tổng cục trưởng Tổng cục quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Các đồng chí Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường; cán bộ công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
                              Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Báo cáo kết quả công tác năm 2019, Phó giám đốc Sở TN&MT HN Bùi Duy Cường cho biết:  Ngay từ đầu năm, Sở đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ được giao và tập trung phối hợp tháo gỡ những khó khăn trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đưa công tác quản lý Nhà nước đi vào nề nếp. Đảng ủy, Ban giám đốc Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội dung công việc, phân công “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”; Quán triệt thực hiện nghiêm chủ đề “ Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Công tác cải cách hành chính tạo chuyển biến rõ rệt, trong đó trọng tâm là rà soát, đơn giản hóa các TTHC liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, rà soát từng thành phần hồ sơ, từng khâu thực hiện, liên thông hồ sơ, thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch.
Công tác Thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đổi mới, giải quyết được các bức xúc của người dân và các điểm nóng về môi trường. Năm 2019, Sở đã triển khai 71 đoàn thanh tra, kiểm tra. Ban hành 30 Kết luận thanh tra đối với 30 quận, huyện, thị xã và 584 phường, xã, thị trấn trong việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác quản lý Nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công và tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố. Kiểm tra, rà soát các và triển khai 21 đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với 379 dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các tổ chức sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai và có kết luận thanh tra đối với từng dự án và tổng hợp, báo cáo HĐND-UBND Thành phố.
          Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vinh dự được nhận cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng
Về công tác quản lý đất đai, tham mưu UBND Thành phố, trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 về phê duyệt bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019.
Công tác cấp GCN quyền sử dụng đất đạt kết quả cả, tính lũy kế đến nay, trên toàn địa bàn Thành phố đã Cấp GCN và đăng ký kê khai đất đai lần đầu cho 1.551.951 thửa theo Báo cáo số 13/BC-HĐND ngày 30/3/2017 về kết quả giám sát của HĐND Thành phố, đạt tỷ lệ 100%; đối với 94.841 thửa đất phát sinh cần cấp GCN và kê khai đăng ký đất đai, cấp được 88.140 thửa, đạt tỷ lệ 92,93%. Cấp GCN cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở được 210.328 căn, đạt tỷ lệ 94,39%. Cấp GCN cho người mua nhà tái định cư được 13.746 căn, đạt tỷ lệ 98%. Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp được 617.964 thửa, đạt tỷ lệ 99,21%. Cấp GCN cho các tổ chức được 19.741 thửa, đạt tỷ lệ 94,67%. Cấp GCN cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng là 1.783 thửa, đạt 26,6%.
                                  Thành ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT HN Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại Hội nghị
Công tác bảo vệ môi trường được tập trung triển khai có hiệu quả; Trong đó điểm nhấn là tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 03/7/2017 của UBND Thành phố về triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch 124/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về khắc phục những tồn tại, hạn chế, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách để bảo vệ môi trường của Thành phố.
Vận hành có hiệu quả 11 trạm quan trắc tự động không khí và 01 xe quan trắc không khí lưu động, 06 trạm quan trắc nước mặt tự động để nhân dân và các cơ quan truyền thông theo dõi chất lượng không khí hàng ngày, kịp thời cảnh báo và hướng dẫn các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Tiếp tục đầu tư dự án “Hệ thống mạng quan trắc môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội”. Sở đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí – truyền hình đưa tin về một số sự kiện, phản ánh kịp thời các thông tin về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức các buổi tọa đàm về không khí, hạn chế rơm rạ và bếp than tổ ong; triển khai các chương trình phân loại và thu gom rác thải nhựa...
Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, công tác quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ thông tin đi vào nề nếp, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của cử tri, người dân và báo chí; việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Lĩnh vực Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, đặc biệt là trong bảo vệ môi trường và quan trắc ô nhiễm không khí, quan trắc nước mặt trên địa bàn thành phố… 
                                     Thành ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT HN Nguyễn Trọng Đông trao cờ thi đua
                                       cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019
Biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong năm qua, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh: Năm 2020 là một năm tiếp tục trên đà đổi mới, năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020, hướng tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc Vì vậy, ngành TN&MT phải thực sự có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng.
Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, Phó chủ tịch UBND thành phố đề nghị thời gian tới, ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước đề Đất đai; Môi trường, Khoáng sản…trọng tâm là triển khai dự án xây dựng hồ sơ địa chính tổng thể cơ sở dữ liệu đất đai đảm bảo tiến độ đã được Chủ tịch UBND thành phố giao; Cùng với đó là tăng cường phối hợp với các sở, ngành, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết, tháo gỡ những trường hợp còn vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, cấp GCN; Công tác bảo vệ môi trường ; khoáng sản ; Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu…
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố, đồng chí Nguyễn Trọng Đông - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khẳng định, ngành TN&MT thành phố có được những kết quả, thành tích trong năm qua là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã; sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở cùng tập thể cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành. Năm 2020, toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức ngành TN&MT Hà Nội tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường, khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của ngành trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thủ đô.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng; Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trọng Đông đã trao cờ thi đua của Bộ TN&MT, bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019./.