Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

14/10/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành công văn 9529/STNMT-CCQLĐĐ gửi các Sở, ban, ngành thành phố Hà Nội và UBND các quận, huyện thị xã về việc tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các quận, huyện, thị xã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo các link dưới đây:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA QUẬN BA ĐÌNH  .

----  

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN  TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN BA VÌ   .

----

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2020 QUẬN BẮC TỪ LIÊM   .

-----

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 QUẬN CẦU GIẤY  .

---- 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN CHƯƠNG MỸ   .

---

DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN ĐAN PHƯỢNG   .

----

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG  KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN ĐÔNG ANH   .

----

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG  KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 QUẬN ĐỐNG ĐA   .

---- 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG  KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN GIA LÂM  .

---- 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 QUẬN HÀ ĐÔNG   .

---

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 QUẬN HAI BÀ  TRƯNG   .

----

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN HOÀI ĐỨC   .

---- 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 QUẬN HOÀN KIẾM   .

----

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 QUẬN HOÀNG MAI   .

---- 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 QUẬN LONG BIÊN  .

----

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN MÊ LINH  .

---- 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN MỸ ĐỨC   .

---

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 QUẬN NAM TỪ LIÊM   .

----

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN PHÚ XUYÊN   .

----

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN PHÚC THỌ   .

---- 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN QUỐC OAI  .

---- 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN SÓC SƠN   .

----

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 THỊ XÃ SƠN TÂY   .

----

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 QUẬN TÂY HỒ   .

----

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN THẠCH THẤT   .

---- 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN THANH OAI   .

-----

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN THANH  TRÌ   .

---- 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 QUẬN THANH XUÂN  .

---- 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN THƯỜNG TÍN   .

----

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN ỨNG HÒA