Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tại số 36 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

27/09/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 10/9/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 4989/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tại số 36 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Theo Quyết định, cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch phân khu đô thị H2-1 tỷ lệ 1/2000, Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Xuân Thủy tỷ lệ 1/500 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, nâng cao chất lượng công trình trong khu đất học viện theo hướng hiện đại, đẹp, văn minh, khoa học, gắn với cải tạo chỉnh trang công trình hiện có. Hình thành mô hình đào tạo đồng bộ, tiên tiến đáp ứng các tiêu chuẩn của khu vực về giáo dục đào tạo. Quy hoạch xác định chức năng sử dụng đất cho từng lô đất, gắn với giải pháp quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong tổng thể khu vực Học viện theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp các Quy hoạch xây dựng có liên quan, Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành; phù hợp với tính chất, chức năng giáo dục và đào tạo của học viên. Xác định những hạng mục ưu tiên, phân kỳ đầu tư xây dựng đảm bảo tính khả thi của quy hoạch. 
UBND quận Cầu Giấy chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức công bố công khai Quy hoạch chi tiết được duyệt để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết, thực hiện. Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu, Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm quản lý, giám sát xây dựng theo quy hoạch, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật./.

Theo thudo.gov.vn 22/9/2019