Lãnh đạo sở

21/09/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Giám đốc Sở Bùi Duy Cường (Ngày sinh: 04/5/1973)

a) Chịu trách nhiệm chung toàn diện các mặt hoạt động, công tác theo chức năng nhiệm vụ của Sở được Thành phố giao.
b) Trực tiếp phụ trách:
- Xử lý Công văn đến, Giấy mời;
- Công tác tổ chức cán bộ;
- Công tác cải cách hành chính;
- Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch;
- Công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư Ngành;
- Công tác chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất;
- Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
- Công tác giao đất dịch vụ;
- Ký chứng từ thanh toán từ 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) trở lên;
- Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông với các Sở, ban, ngành của Thành phố;
- Tham gia các Ban chỉ đạo của Thành phố: Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin và Cải cách hành chính Thành phố, Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử Thành phố, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội,…;
- Phụ trách các Phòng, đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Bộ phận Tổ chức, Bộ phận Một cửa, Bộ phận Tài vụ thuộc Văn phòng Sở, Phòng Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất;
- Phụ trách công tác chuyên môn tại các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đông Anh.

*Phó Giám đốc Sở Nguyễn Minh Mười (Ngày sinh: 18/3/1963)– giúp Giám đốc Sở phụ trách một số công tác:

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
- Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê (không thay đổi mục đích sử dụng đất);
- Giao dịch đất đai và Phát triển quỹ đất;
- Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám;
- Khoáng sản;
- Ký hợp đồng kinh tế, công tác đấu thầu, chỉ định thầu theo quy định thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có ý kiến của Giám đốc;
- Chịu trách nhiệm làm việc và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo quy định đối với lĩnh vực công tác được giao phụ trách;
- Tham gia các Ban chỉ đạo của Thành phố: Ban chỉ đạo Phát triển điện lực Thành phố, Ban An toàn giao thông Thành phố và một số Ban, Hội đồng của Thành phố theo lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công của Giám đốc Sở;
- Phụ trách các Phòng, đơn vị: Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám, Phòng Khoáng sản, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội;
- Phụ trách công tác chuyên môn tại các quận, huyện: Hoàng Mai, Thanh Xuân, Quốc Oai, Thường Tín, Thanh Trì, Sóc Sơn, Gia Lâm;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.

*Phó Giám đốc Sở Mai Trọng Thái (Ngày sinh: 06/5/1970) – giúp Giám đốc Sở phụ trách một số công tác:

- Bảo vệ môi trường;
- Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu;
- Công tác di dời cơ sở ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch;
- Xác định giá đất cụ thể:
+ Xây dựng bảng giá đất;
+ Tổ chức xác định giá đất theo chỉ đạo của UBND Thành phố;
+ Xác định giá đất để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
- Đấu giá quyền sử dụng đất;
- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng;
- Phụ trách công tác Công đoàn;
- Phụ trách công tác quân sự, quốc phòng;
- Phụ trách công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư Ngành;
- Ký các chứng từ thanh toán dưới 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng);
- Ký hợp đồng kinh tế, công tác đấu thầu, chỉ định thầu theo quy định thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có ý kiến của Giám đốc;
- Phụ trách công tác báo chí; làm việc và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo quy định đối với lĩnh vực công tác được giao phụ trách. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở;
- Rà soát, thẩm định nội dung báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề hàng quý, 6 tháng, năm của Sở;
- Tham gia các Ban chỉ đạo của Thành phố: Hội đồng 127 Thành phố, Ban chỉ đạo Chương trình nông thôn mới; Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân và động viên công nghiệp thành phố Hà Nội, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Sở và một số Ban, Hội đồng của Thành phố theo lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công của Giám đốc Sở;
- Phụ trách các Phòng, đơn vị: Phòng Kinh tế đất, Phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
- Phụ trách công tác chuyên môn tại các quận, huyện: Long Biên, Mê Linh, Tây Hồ, Cầu Giấy, Phú Xuyên;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.

 *Phó Giám đốc Sở Lê Anh Thư (Ngày sinh: 28/2/1975) – giúp Giám đốc Sở phụ trách một số công tác:

- Hợp thức hóa quyền sử dụng đất (không thay đổi mục đích sử dụng đất);

- Ký hợp đồng thuê đất;

- Tài nguyên nước;

- Phụ trách Đoàn Thanh niên cơ quan Sở;

- Công tác hành chính, quản trị của Văn phòng Sở;

- Ký hợp đồng kinh tế, công tác đấu thầu, chỉ định thầu theo quy định thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có ý kiến của Giám đốc;

- Chịu trách nhiệm làm việc và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo quy định đối với lĩnh vực công tác được giao phụ trách;

- Phụ trách thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực liên quan đến hoạt động của các hội; các tổ chức hội do Sở Tài nguyên và Môi trường được phân công quản lý theo Quyết định của UBND Thành phố;

- Tham gia Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố và một số Ban, Hội đồng của Thành phố theo lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Phụ trách các Phòng, đơn vị: Bộ phận Hành chính, Bộ phận Quản trị thuộc Văn phòng Sở, Phòng Tài nguyên nước, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên môi trường Hà Nội;

- Phụ trách công tác chuyên môn tại các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Đống Đa, Phúc Thọ, Ứng Hòa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.