Lãnh đạo sở

21/09/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Giám đốc Sở Bùi Duy Cường (Ngày sinh: 04/5/1973)

a)Chịu trách nhiệm chung toàn diện các mặt hoạt động, công tác theo chức năng nhiệm vụ của Sở được Thành phố giao.

 b)Trực tiếp phụ trách:

 -Xử lý công văn đến, giấy mời;

-Công tác tổ chức cán bộ;

-Công tác kế hoạch, đầu tư tài chính;

-Công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, kỷ luật;

-Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông với các sở, ban ngành của thành phố;

- Thành viên Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin và Cải cách hành chính thành phố

- Phụ trách phòng, đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Bộ phận Tổ chức, Bộ phận Một cửa, Bộ phận Tài vụ thuộc Văn phòng Sở, Chi cục Quản lý đất đai HN;

- Phụ trách công tác chuyên môn tại các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hà Đông.

- Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch;

- Hợp thức hóa quyền sử dụng đất (không thay đổi mục đích sử dụng đất);

- Công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;

- Đất dịch vụ;

- Giao đất nông nghiệp;

- Tài nguyên nước;

- Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp dân; công tác thanh tra chung về tài nguyên môi trường;

-Giúp giám đốc Sở những việc cụ thể công tác thi đua, khen thưởng;

- Giúp giám đốc Sở những công tác cụ thể về kế hoạch, tài chính, đầu tư Ngành;

- Chịu trách nhiệm làm việc và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo quy định đối với lĩnh vực công tác được giao phụ trách;

- Ký hợp đồng kinh tế, chỉ định thầu thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có ý kiến của Giám đốc;

- Tham gia ban chỉ đạo 09;

- Tham gia Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố;

- Tham gia công tác bán nhà theo Nghị định 61/CP (giúp giám đốc Sở);

- Tham gia Ban đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước;

- Tham gia Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố;

- Phụ trách bộ phận hành chính, Bộ phận Quản trị thuộc Văn phòng Sở, Thanh Tra Sở, Phòng Tài nguyên nước;

- Phụ trách công tác chuyên môn tại các quận, huyện, thị xã: Hoàng Mai, Long Biên, Mê Linh, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức. 

*Phó Giám đốc Sở Nguyễn Minh Mười (Ngày sinh: 18/3/1963)– giúp Giám đốc Sở phụ trách một số công tác:

-Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

-Thống kê, kiểm kê đất đai;

-Đấu giá quyền sử dụng đất;

-Ký hợp đồng thuê đất;

-Giao dịch đất đai và Phát triển quỹ đất;

-Khoáng sản;

-Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám;

-Dự án đo đạc đất nông lâm trường;

-Ký hợp đồng kinh tế, chỉ định thầu thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có ý kiến của Giám đốc;

-Tham gia Thành viên Ban Chỉ đạo chương trình nông thôn mới;

-Tham gia thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai thành phố;

-Chịu trách nhiệm làm việc và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo quy định đối với lĩnh vực công tác được giao phụ trách;

-Phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; Phòng Khoáng sản, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

-Phụ trách công tác chuyên môn tại các quận, huyện: Thanh Xuân, Quốc Oai, Thường Tín, Thanh Trì, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm.

 

*Phó Giám đốc Sở Lê Tuấn Định (Ngày sinh: 15/10/1977) – giúp Giám đốc Sở phụ trách một số công tác:

-Bảo vệ môi trường;

-Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu;

-Công tác di dời cơ sở ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch;

-Xác định giá đất cụ thể;

+Xây dựng bảng giá đất;

+Tổ chức xác định giá đất theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 4821/UBND-TNMT ngày 02/7/2014;

+Xác định giá đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

-Khoa học công nghệ ngành; Công nghệ thông tin;

-Phụ trách công tác quân sự, quốc phòng;

-Phụ trách công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan Sở;

-Ký hợp đồng kinh tế, chỉ định thầu thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có ý kiến của Giám đốc;

-Tham gia Hội đồng 127 thành phố;

-Tham gia Ủy viên BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội;

-Thành viên Tiểu ban Tìm kiếm cứu nạn thành phố; Trưởng ban phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn ngành;

-Chịu trách nhiệm làm việc và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo quy định đối với lĩnh vực công tác được giao phụ trách;

-Phụ trách  Phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội;

-Phụ trách công tác chuyên môn tại các quận, huyện: Tây Hồ, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Ứng Hòa, Phú Xuyên.

 

*Phó Giám đốc Sở Lê Thanh Nam (Ngày sinh: 04/3/1971) – giúp Giám đốc Sở phụ trách một số công tác:

-Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

-Phân hạng đất đai và đăng ký đất đai;

-Quản lý và giải quyết đất tôn giáo;

-Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính;

-Thực hiện công tác pháp chế và kiểm soát thủ tục hành chính. Chỉ đạo thẩm định các văn bản pháp quy do ngành chủ trì, các báo cáo, văn bản quan trọng, nhạy cảm theo chỉ đạo của Giám đốc Sở;

-Bồi dưỡng cán bộ ngành;

-Phụ trách thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực liên quan  đến hoạt động của các hội; các tổ chức hội do Sở Tài nguyên và Môi trường được phân công quản lý theo Quyết định của UBND Thành phố.

-Phụ trách công tác báo chí; làm việc và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo quy định đối với lĩnh vực công tác được giao phụ trách, xử lý thông tin báo chí;

-Ký hợp đồng kinh tế, chỉ định thầu thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có ý kiến của Giám đốc;

-Tham gia Ban chỉ đạo 197 Thành phố;

-Phụ trách Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội;

-Phụ trách công tác chuyên môn tại các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thạch Thất, Sơn Tây, Chương Mỹ, Thanh Oai, Mỹ Đức.