Duyệt chỉ giới đường đỏ KCN Phú Thị, KCN Dương Xá A, huyện Gia Lâm

06/09/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 4532/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 Dự án Xây dựng hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, khu công nghiệp Dương Xá A, huyện Gia Lâm (Tuyến số 01) tại xã Dương Xá, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm.
Theo Quyết định, tuyến đường có chiều dài khoảng 1.600m, thuộc địa bàn xã Dương Xá, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Điểm đầu tuyến tại nút giao với tuyến đường đã đầu tư xây dựng thuộc khu đô thị mới Đặng Xá. Điểm cuối tuyển tại nút giao với đường 179. Đây là đường chính khu vực. Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang điển hình rộng B=30m, gồm các thành phần: lòng đường xe chạy rộng 15m, hè hai bên rộng 2x7,5m.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cũng đã ký ban hành Quyết định số 4533/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 Dự án Xây dựng hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, khu công nghiệp Dương Xá A, huyện Gia Lâm (Tuyến số 03) tại xã Dương Xá, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm. Theo đó, tuyến đường có chiều dài khoảng 1.400m, thuộc địa bàn xã Dương Xá, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Điểm đầu tuyến tại nút giao với tuyến đường đã đầu tư xây dựng thuộc khu đô thị mới Đặng Xá 2, điểm cuối tuyến tại nút giao với đường 179. Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang điển hình rộng B=30m, gồm các thành phần lòng đường: xe chạy rộng 15m, hè hai bên rộng 2x7,5m.
UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra xác nhận bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 theo Quyết định phê duyệt của UBND TP.
UBND TP Hà Nội cũng giao UBND huyện Gia Lâm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai và bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện; Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường) để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới; Bàn giao hồ sơ cắm mốc cho các cơ quan quản lý, triển khai cắm mốc, quản lý mốc giới và trật tự xây dựng theo quy hoạch.
Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tiến hành rà soát, thông báo và cung cấp lại chỉ giới đường đỏ cho các cá nhân, đơn vị đã được cung cấp hồ sơ chỉ giới đường đỏ dọc tuyến đường này (nếu có khác với hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này).
Theo kinhtedothi.vn 27/8/2019