Triển lãm tranh ảnh, trưng bày sản phẩm công nghệ về Tài Nguyên nước

26/03/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Triển lãm được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Nước Quốc tế Việt Nam và kỷ niệm Ngày nước thế giới năm 2019 từ ngày 20-25/3 tại Hà Nội.
Tham gia Triển lãm có 15 gian hàng của các tổ chức, do anh nghiệp trong nước và quốc tế, các trường đại học đào tạo về lĩnh vực Tài Nguyên nước.
Triển lãm thu hút khoảng 700 người tham gia và ldiện tích sàn nơi các do anh nghiệp giới thiệu các công nghệ mới trong quản lý, xử lý và sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, Triển lãm cón ldiện tích sàn nơi để các do anh nghiệp, các nhà quản lý gặp gỡ, Tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.
Một số Hình ảnh:Theo monre.gov.vn 23/3/2019