THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÔN DIẾN TÁO, XÃ TIẾN THẮNG VÀ TỔ DÂN PHỐ SỐ 6,9 THỊ TRẤN QUANG MINH, HUYỆN MÊ LINH, TP HÀ NỘI

13/01/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết