5/10 khu vá»±c tại HA  Ná»™i cA³ chất lượng khA´ng khA­ tốt trong ngA y cuối tuần

05/12/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Chiều 2/12, Chi cục Bảo vệ MA´i trường (Sở TA i nguyAªn vA  MA´i trường HA  Ná»™i) cA´ng bố chỉ số AQI trong ngA y trAªn địa bA n Thủ Ä‘A´. Theo Ä‘A³ 5/10 khu vá»±c cA³ chất lượng khA´ng khA­ tốt.
Chỉ số chất lượng khA´ng khA­ ngA y (24 giờ gần nhất) tại 10 trạm quan trắc tại HA  Ná»™i (số liệu được cập nhật vA o lAºc 14h00 ngA y 02/12/2018): Trung YAªn 3: 70 (Trung bA¬nh); Minh Khai - Bắc Từ LiAªm: 90 (Trung bA¬nh); HoA n Kiếm: 46 (Tốt); HA ng Đậu: 82 (Trung bA¬nh); Kim LiAªn: 38 (Tốt); ThA nh CA´ng: 50 (Tốt); TA¢n Mai: 55 (Trung bA¬nh); Mỹ ĐA¬nh: 46 (Tốt); Phạm Văn Đồng: 75 (Trung bA¬nh); TA¢y Má»—: 47 (Tốt).
NhA¬n chung, chất lượng khA´ng khA­ trong ngA y tại cA¡c Ä‘iểm quan trắc ở mức trung bA¬nh, má»™t số Ä‘iểm quan trắc khu vá»±c dA¢n cÆ° ở mức tốt. So vá»›i hA´m qua, cả 10 chỉ số Ä‘o đều giảm, trong Ä‘A³ 5 khu vá»±c đạt mức tốt gồm: HoA n Kiếm, Kim LiAªn, ThA nh CA´ng, Mỹ ĐA¬nh, TA¢y Má»—. ĐA¡ng chAº A½ khA´ng cA³ khu vá»±c nA o cA³ chỉ số AQI kA©m.
Chỉ số chất lượng khA´ng khA­ trong ngA y 2/12 dao Ä‘á»™ng khoảng 38 - 90, cA¡c khu vá»±c dA¢n cÆ° từ 38 - 70, khu vá»±c giao thA´ng phổ biến từ 50 - 90.
NguyAªn nhA¢n cA³ sá»± cải thiện Ä‘A¡ng kể về chất lượng khA´ng khA­ trong 24 giờ qua lA  do thời tiết cuối tuần nA y tại HA  Ná»™i cA³ nhiều thuận lợi.
Theo Ä‘A³ nền nhiệt tăng cao cá»™ng vá»›i trời nắng, Ä‘á»™ ẩm cao, giA³ nhẹ khiến cA¡c chất gA¢y A´ nhiá»…m được phA¡t tA¡n lAªn tầng khA­ quyển cao hÆ¡n vA  khA´ng bị giữ lại bề mặt Ä‘A´ thị. HA¬nh thA¡i thời tiết trAªn giAºp chỉ số chất lượng khA´ng khA­ tại cA¡c khu vá»±c giảm.
Theo ktdt.vn 2/12/2018