Thành lập 12 đoàn giám sát của Quốc hội về quản lý sử dụng đất đai tại đô thị

Thứ bảy, ngày 17 tháng 11 năm 2018
Sáng 15/11, Đoàn Giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018" tổ chức Phiên họp thứ nhất.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển - Trưởng Đoàn giám sát cho biết, hiện nay việc quản lý và sử dụng đất tại đô thị đang là vấn đề nóng nhận được sự quan tâm của xã hội. Vì vậy, Quốc hội đã quyết định tiến hành giám sát tối cao về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Đoàn giám sát sẽ tập trung vào giám sát quản lý sử dụng đất đai tại đô thị, kể cả đô thị trực thuộc Trung ương, đô thị loại 1, loại 2.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc giám sát, trách nhiệm nặng nề của đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thông tin thêm: Kết quả giám sát sẽ được trình tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội hóa 14 để Quốc hội cho ý kiến. Thời gian từ nay đến kỳ họp 7 không nhiều, do vậy Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát cần triển khai ngay các công việc theo quy định. Trước mắt hoàn thiện các báo cáo và thành lập 12 đoàn xuống các địa phương, trong đó tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh….
Tiếp đó, thay mặt Đoàn giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội công bố Nghị quyết số 61/2018/QH14 Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”. Theo đó, phân công:
Ông Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Đoàn giám sát.
Ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm Phó trưởng Đoàn Thường trực.
Ông Phan Xuân Dũng - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm Phó Trưởng đoàn.
Bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Phó Trưởng đoàn.
Đoàn giám sát đã công bố các Nghị quyết và Quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.
Cụ thể: Nghị quyết số 537/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Danh sách Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2014 có hiệu lực đến hết năm 2018. Theo Nghị quyết, danh sách Ủy viên Đoàn giám sát gồm 23 ủy viên thuộc các ủy ban của Quốc hội và đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Đoàn đến giám sát.
Quyết định số 1231/QĐ-VPQH Thành lập Tổ giúp việc Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2014 có hiệu lực đến hết năm 2018.
Cũng tại phiên họp, các thành viên Đoàn giám sát đã góp ý về chương trình, kế hoạch, nội dung, phương thức, thời gian, nhân lực Đoàn giám sát để hoạt động giám sát đạt hiệu quả, chất lượng cao.
Theo ktdt.vn 15/11/2018

 

Tin bài liên quan