Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Dầu khí Đức Giang, tỷ lệ 1/500 tại xã Đức Giang và thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

05/11/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 25/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 5747/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Dầu khí Đức Giang, tỷ lệ 1/500 tại xã Đức Giang và thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Theo Quyết định, khu đất được quy hoạch phía Bắc giáp khu Trung tâm hành chính huyện Hoài Đức, thị trấn Trạm Trôi; phía Tây giáp khu dân cư xã Đức Giang; phía Đông giáp khu đô thị Kim Chung - Di Trạch; phía Nam giáp đất nông nghiệp xã Đức Giang. Quy mô diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 67,68 ha. Quy mô dân số khoảng 12.600 người. Với mục tiêu xác định tính chất, chức năng, chỉ tiêu quy hoạch, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội (cây xanh, mặt nước, công trình công cộng, TDTT, trường học...) đảm bảo đồng bộ, phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị (đạt tiêu chí huyện Hoài Đức thành Quận trong tương lai). Xác định quỹ đất, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ và thành phố Hà Nội.
 
Theo thudo.gov.vn 31/10/2018