Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại phần đất thành lập Cụm Công nghiệp làng nghề xã Dị Nậu và Cụm Công nghiệp làng nghề xã Chàng Sơn thuộc các ô quy hoạch ký hiệu E7 và E8 trong Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất, tỷ lệ 1/10.000 tại xã Dị Nậu và xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội

31/10/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 24/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 5722/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại phần đất thành lập Cụm Công nghiệp làng nghề xã Dị Nậu và Cụm Công nghiệp làng nghề xã Chàng Sơn thuộc các ô quy hoạch ký hiệu E7 và E8 trong Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất, tỷ lệ 1/10.000 tại xã Dị Nậu và xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Theo Quyết định, ô đất được nghiên cứu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất tỷ lệ 1/10.000 tại ô quy hoạch ký hiệu E7 để đầu tư xây dựng, mở rộng Cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu có vị trí phía Tây giáp tuyến đường giao thông liên xã Hữu Bằng - Dị Nậu và Cụm Công nghiệp làng nghề xã Dị Nậu; phía Đông Nam giáp khu nghĩa trang xã Hữu Bằng, các phía còn lại giáp đất nông nghiệp; khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất tỷ lệ 1/10.000 tại ô quy hoạch ký hiệu E8 để đầu tư xây dựng Cụm Công nghiệp làng nghề Chàng Sơn - giai đoạn II có vị trí phía Bắc giáp đất nông nghiệp; phía Tây và Tây Nam giáp cụm công nghiệp Chàng Sơn và đường TL 419; phía Nam giáp xã Thạch Xá; phía Đông giáp đường trục phát triển kinh tế Bắc Nam. Quy mô khu đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu E7 xã Dị Nậu với Quy mô nghiên cứu lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 10,6 ha. Quy mô điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 4,1 ha. Khu đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu E8 xã Chàng Sơn với quy mô nghiên cứu lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 26ha. Quy mô điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 11 ha. Mục tiêu là cụ thể hóa chủ trương chấp thuận thành lập cụm công nghiệp làng nghề của UBND Thành phố, khớp nối thống nhất giữa quy hoạch xây dựng với quy hoạch ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được phê duyệt./.
 
Theo thudo.gov.vn 26/10/2018