Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất, tỷ lệ 1/10.000 tại một phần ô quy hoạch ký hiệu E-1 xã Cẩm Yên

24/10/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 16/10/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5547/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất, tỷ lệ 1/10.000 tại một phần ô quy hoạch ký hiệu E-1 xã Cẩm Yên để xây dựng mở rộng Trường Trung học cơ sở Cẩm Yên và Trường Mầm non Cẩm Yên tại xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Theo Quyết định, khu đất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất, tỷ lệ 1/10.000 để xây dựng mở rộng Trường THCS xã Cẩm Yên có vị trí: Phía Bắc giáp dân cư và đất nông nghiệp, phía Nam và phía Tây giáp đất nông nghiệp, phía Đông giáp Trường THCS xã Cẩm Yên hiện có. Khu đất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất, tỷ lệ 1/10.000 để xây dựng mở rộng Trường Mầm non xã Cẩm Yên có vị trí: Phía Bắc giáp đất ven kênh tiêu Ngòi Chò và phía Tây giáp mương tưới tiêu, phía Đông Nam giáp Trường mầm non Cẩm Yên hiện có.
Với Quy mô khu đất nghiên cứu xây dựng mở rộng Trường THCS xã Cẩm Yên có diện tích khoảng 4.439 m2. Khu đất nghiên cứu xây dựng mở rộng Trường Mầm non xã Cẩm Yên có diện tích khoảng 3.765 m2. Mục tiêu là lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trường THCS xã Cẩm Yên và Trường Mầm non Cẩm Yên, huyện Thạch Thất. Nhằm đáp ứng được yêu cầu diện tích dạy và học phục vụ nhu cầu học tập của nhân dân xã Cẩm Yên, đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, hướng tới mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia theo các quy định hiện hành. Khu đất xây dựng mở rộng Trường THCS xã Cẩm Yên điều chỉnh sử dụng từ đất công cộng, cây xanh công viên, làng xóm với diện tích 1.673 m2 sang đất công cộng (trường học). Khu đất xây dựng mở rộng Trường Mầm non xã Cẩm Yên điều chỉnh sử dụng từ đất cây xanh cách ly với diện tích khoảng 1.926 m2 sang chức năng đất công cộng (trường mầm non) để xây dựng, mở rộng trường./.
 
Theo thudo.gov.vn 22/10/2018