Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Thạch Bàn - quận Long Biên tại các ô đất NV4A, NV4B, NV5A, NV5B, CX1, tỷ lệ 1/500 tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội 

Thứ hai, ngày 08 tháng 10 năm 2018
Ngày 03/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 5270/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Thạch Bàn - quận Long Biên tại các ô đất NV4A, NV4B, NV5A, NV5B, CX1, tỷ lệ 1/500 tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội.
Theo Quyết định, điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Thạch Bàn – quận Long Biên tại các ô đất NV4A, NV4B, NV5A, NV5B, CX1 – tỷ lệ 1/500. Khu đất nghiên cứu lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết có vị trí thuộc địa giới hành chính phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội.
Tổng diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ khoảng 19.519m2, với dân số dự kiến khoảng 288 người./.
 
Theo thudo.gov.vn 5/10/2018

 

Tin bài liên quan